Bánh Tiệc Trà

 Bánh Tiệc Trà BTT065 (Hamburger)  Bánh Tiệc Trà BTT065 (Hamburger)
Liên hệ
 Bánh Tiệc Trà BTT066 (Cuộn Jambon)  Bánh Tiệc Trà BTT066 (Cuộn Jambon)
Liên hệ
 Bánh Tiệc Trà BTT067  Bánh Tiệc Trà BTT067
Liên hệ
 Bánh Tiệc Trà BTT068  Bánh Tiệc Trà BTT068
Liên hệ
 Bánh Tiệc Trà BTT069 (Tart Tôm)  Bánh Tiệc Trà BTT069 (Tart Tôm)
Liên hệ