Bánh Mì Kẹp thịt - Hamburger

 Bánh Mì BM001 Bánh Mì BM001
Liên hệ
 Bánh Mì BM002 Bánh Mì BM002
Liên hệ
 Bánh Mì BM003 Bánh Mì BM003
Liên hệ
 Bánh Mì BM004 Bánh Mì BM004
Liên hệ
 Bánh Mì BM005 Bánh Mì BM005
Liên hệ
 Bánh Mì BM006 Bánh Mì BM006
Liên hệ
 Bánh Mì BM007 Bánh Mì BM007
Liên hệ
 Bánh Mì BM008 Bánh Mì BM008
Liên hệ
 Bánh Mì BM011 (Kẹp chà bông) Bánh Mì BM011 (Kẹp chà bông)
12,000₫
 Bánh Mì BM013 (Bánh Mì Cua) Bánh Mì BM013 (Bánh Mì Cua)
12,000₫
 Bánh Mì BM014 (Nhân Khoai môn) Bánh Mì BM014 (Nhân Khoai môn)
12,000₫
 Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông) Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông)
12,000₫
 Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020 Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020
25,000₫
 Bánh Mì Kẹp Thịt BM017 Bánh Mì Kẹp Thịt BM017
20,000₫
 Bánh Mì Kẹp Thịt Chả BM009 Bánh Mì Kẹp Thịt Chả BM009
25,000₫
 Bánh Mì Kẹp Trứng BM016 Bánh Mì Kẹp Trứng BM016
15,000₫
 Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019 Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019
15,000₫
 Hamburger Bò BM010 Hamburger Bò BM010
23,000₫
 Hamburger Bò Trứng BM018 Hamburger Bò Trứng BM018
28,000₫