Bánh Mì Ngọt

 Bánh Mì BM001 Bánh Mì BM001
Liên hệ
 Bánh Mì BM002 Bánh Mì BM002
Liên hệ
 Bánh Mì BM003 Bánh Mì BM003
Liên hệ
 Bánh Mì BM004 Bánh Mì BM004
Liên hệ
 Bánh Mì BM005 Bánh Mì BM005
Liên hệ
 Bánh Mì BM006 Bánh Mì BM006
Liên hệ
 Bánh Mì BM007 Bánh Mì BM007
Liên hệ
 Bánh Mì BM008 Bánh Mì BM008
Liên hệ
 Bánh Mì BM009 Bánh Mì BM009
4,000₫
 Bánh Mì BM010 (Hamburger bò) Bánh Mì BM010 (Hamburger bò)
18,000₫
 Bánh Mì BM011 (Kẹp chà bông) Bánh Mì BM011 (Kẹp chà bông)
Liên hệ
 Bánh Mì BM012 (Bánh mì chả trứng) Bánh Mì BM012 (Bánh mì chả trứng)
Liên hệ
 Bánh Mì BM013 (Bánh Mì Cua) Bánh Mì BM013 (Bánh Mì Cua)
10,000₫
 Bánh Mì BM014 (Nhân Khoai môn) Bánh Mì BM014 (Nhân Khoai môn)
10,000₫
 Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông) Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông)
10,000₫
 Bánh Mì BM016 (Hamburger Jambon) Bánh Mì BM016 (Hamburger Jambon)
Liên hệ