Bánh mì cuộn chà bông

 Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông)  Bánh Mì BM015 (Cuộn chà bông)
12,000₫
 Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020  Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020
25,000₫
 Bánh Mì Kẹp Thịt BM017  Bánh Mì Kẹp Thịt BM017
20,000₫
 Bánh Mì Kẹp Trứng BM016  Bánh Mì Kẹp Trứng BM016
15,000₫
 Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019  Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019
15,000₫
 Hamburger Bò Trứng BM018  Hamburger Bò Trứng BM018
28,000₫
 Sandwich Kẹp Bò Trứng BM023  Sandwich Kẹp Bò Trứng BM023
20,000₫