Tất cả sản phẩm

 Bánh Kem Bắp BKB039 Bánh Kem Bắp BKB039
250,000₫
 Bánh Kem Bắp BKB038 Bánh Kem Bắp BKB038
250,000₫
 Bánh Kem Bắp BKB037 Bánh Kem Bắp BKB037
250,000₫
 Bánh Kem Bắp BKB036 Bánh Kem Bắp BKB036
250,000₫
 Bánh Cupcake 10 Bánh Cupcake 10
Liên hệ
 Bánh Sự Kiện BSK028 Bánh Sự Kiện BSK028
Liên hệ
 Bánh Sự Kiện BSK027 Bánh Sự Kiện BSK027
Liên hệ
 Bánh Sự Kiện BSK026 Bánh Sự Kiện BSK026
Liên hệ
 Sandwich Kẹp Bò Trứng BM023 Sandwich Kẹp Bò Trứng BM023
20,000₫
 Hamburger Trứng BM022 Hamburger Trứng BM022
15,000₫
 Hamburger Xúc Xích BM021 Hamburger Xúc Xích BM021
15,000₫
 Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020 Bánh Mì Kẹp Cá Hộp BM020
25,000₫
 Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019 Bánh Mì Kẹp Xúc Xích BM019
15,000₫
 Hamburger Bò Trứng BM018 Hamburger Bò Trứng BM018
28,000₫
 Bánh Mì Kẹp Thịt BM017 Bánh Mì Kẹp Thịt BM017
20,000₫
 Bánh Mì Kẹp Trứng BM016 Bánh Mì Kẹp Trứng BM016
15,000₫
 Bánh Sự Kiện BSK021 Bánh Sự Kiện BSK021
Liên hệ
 Bánh Bông Lan BLTM015 Bánh Bông Lan BLTM015
200,000₫
 Bánh Bông Lan BLTM014 Bánh Bông Lan BLTM014
200,000₫