Mỹ Hảo Bakery - Hotline: 0966 909 019

Tin tức

Tin tức

Chiếc bánh Charlotte không chỉ mang trong mình một cấu trúc đặc biệt, mà lịch sử về cái tên này cũng rất thú vị đấy! Charlotte là tên gọi chung chỉ dòng bánh đặc biệt dùng được cả nóng lẫn lạnh ở Châu Âu. Tuy nhiên, đặc trưng này không phải là điều đầu tiên Xem tiếp

0966 909 019