Mỹ Hảo Bakery - Hotline: 0966 909 019

Tiệc Khai Trương Công Ty GoBear 06/01/2020

Tiệc Khai Trương Công Ty GoBear 06/01/2020

Ngày 06/01/2020, MyHaoBakery cung cấp tiệc sự kiện khai trương Công Ty GoBear tại 222 Điện Biên Phủ Quận 3 TP.HCM

Cảm ơn Quý Công Ty đã lựa chọn dịch vụ của MyHao và kính chúc Quý Công Ty khai trương hồng phát !


← Bài trước Bài sau →
0966 909 019